На 01.04.2021 г. /четвъртък/ временно ще бъде затворено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошин“.

Временната организация се въвежда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности на изграждащ се обект в района.