Поради извършване на строително-монтажни работи, на 3 ноември /сряда/, от 08:00 до 17:00 часа, ще бъде затворена ул. „Цвятко Бобошевски“. Преминаването по пътния участък ще бъде преустановено между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошин“.
Уведомени са контролните органи и е създадена временна организация и безопасност на движението.