Поради извършване на строително-монтажни работи, на 13 октомври /сряда/, от 8 до 17 часа, ще бъде затворена ул. „Цвятко Бобошевски“. Преминаването по пътния участък ще бъде преустановено между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошин“.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила Община Враца и компетентните институции и е създадена временна организация на движение.