Във връзка с извършване на строително-монтажни работи, на 15 октомври /петък/, от 8 до 17 часа, ще бъде затворена ул. „Цвятко Бобошевски“.

Преминаването по пътния участък ще бъде преустановено между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошин“.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила Община Враца и компетентните институции и е създадена временна организация и безопасност на движението.