На днешното заседание на общински съвет Враца бе решено да бъде удължен срокът на договора за управление на ДКЦ 1 – Враца ООД, сключен с д-р Огнян  Тошев, считано от 24-ти януари 2020 година до избор на управител, след провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни.

След приемане на настоящото решение в 5-дневен срок кметът на община Враца Калин Каменов, трябва да сключи договор за възлагане на управлението и да предостави екземпляр в ОбС Враца.

Припомняме, че от 24.10.2016 година  Общински съвет Враца  възложи управлението на ДКЦ 1 – Враца ООД на д-р Огнян Тошев  и договорът бе сключен от месец ноември, същата година.

Срокът бе удължен до 24 януари 2020 година. Беше открита процедура за провеждане на конкурс за избор на управител, която да момента не е приключила  и е на етап подаване на документи.