Природна забележителност „Столо“ е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Скалните образувания са в Понор планина – местността „Църнио камък“, в землището на село Добравица, община Своге, и представляват забележителни обекти на неживата природа с естетическа стойност.

Площта на природната забележителност е над 320 дка, а инициативата за опазването й е на Асоциацията на парковете в България. Заедно със съседните скални образувания и водопада Добравишка скакля е сред най-забележителните скални форми на Понор планина. Поставянето на местността под защита по реда на Закона за защитените територии е от значение за развитието на екологосъобразния туризъм в района. Скалните образувания набират популярност и стават все по-посещаван туристически обект.

Според заповедта на министъра е забранено проучване и добив на подземни богатства, строителство, разрушаване и повреждане на скалните образувания. Не се разрешава палене на огън, изсичане на дървесна и храстова растителност, лов и замърсяване с отпадъци.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София трябва да впише новата защитена територия в кадастралните карти и регистри на землището на село Добравица. Вписва се и в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Природна забележителност „Столо“ е деветата защитена територия, която е обявена за последните шест месеца. С това площта на защитените територии в страната се увеличава с 8,5 квадратни километра, което е повече в сравнение с всяка година през последните десет.