Община Враца обявява втори публичен търг за отдаване на помещения в сградата на новоизградения административно-търговски център „Сувенирна палата“. Предвидени са 11 помещения, от които – 9 офиса, 2 търговски обекта и 1 обществен център /галерия/.

Помещенията, предвидени за създаването на търговски обекти, са разположени на първия етаж, като единият обект е с площ от 109 кв.м., а вторият е на две нива и с обща площ от 174 кв.м. За обществения център /галерия/, предвиденото помещение е разположено на сутерена и е с обща площ от близо 120 кв.м.

Предвид извършването на дейности по обзавеждане и оборудване на обектите, предвидени за търговски цели, търговците ще заплатят първия си наем едва след подписването на приемо-предавателен протокол, но не по-късно от един месец след сключването на договора.

Търгът ще се проведе на 14 септември, от 14:00 часа, в Конферентната зала на Община Враца.

Повече информация за процедурата, може да откриете тук: https://www.vratza.bg/bg/1589988694.html