Община Враца обяви подбор за длъжността „Старши експерт здравеопазване“ в отдел „Образование и здравеопазване“.

Позицията е свързана с участие в провеждането на общинската политика в областта на здравеопазването. Експертът трябва да оказва и съдействие на медицински и други специалисти, работещи в общинските здравни, образователни заведения и социални услуги.

Възнаграждението е до 1 300 лева и се определя в зависимост от професионалния опит и нормативните актове.

Срокът за подаване на документи е до 17:00 часа на 14 октомври.

Повече информация може да откриете тук:

https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html?fbclid=IwAR0iaggp9cXaJWiLc1YSTEQGNkagtQ5XbXrHX-dxXqm55vVp_4gNp_98A-c