От днес е обявен подбор за персонал по проект „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в община Враца“.

Свободните работни места са за: управител, социални работници, психолози, трудотерапевти, медицински сестри, санитари и поддръжка.

Обявените позиции са за четирите новоизградени социални услуги:

  • „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“;
  • ”Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“;
  •  “Център за грижа за лица с психични разстройства” – 2 бр.;

Документи за участие в подбора могат да бъдат подавани до 17:00 часа, на 13 декември 2021 година, в Центъра за информационно обслужване.

Повече информация може да откриете тук: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html…