Община Враца обяви подбор за длъжността „Главен специалист административна, социална и образователна инфраструктура“, в отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда“, към строителната дирекция.

Основната дейност за длъжността е свързана с участие в провеждането на политиката на местната администрация в изпълнение на инвестиционната програма за административна, социална и образователна инфраструктура, както и да участва в работни групи и комисии при разработването на конкретни програми, подготовката и реализирането на обществени поръчки.

Възнаграждението за обявената позиция е до 1 255 лв. и се определя въз основа на нормативните актове и професионалния опит.

Крайният срок за подаване на документи е до 17:00 часа, на 28 юни 2022 година.

Повече информация може да откриете тук: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html