Два варианта за благоустрояване на парковото пространство към паметника на Втори конен полк бяха предложени по време на публичното обсъждане на проекта, което се проведе в сградата на Община Лом.

Архитектите Борис Борисов и Ева Борисова, автори на проектните идеи, представиха своите виждания за бъдещия парк към монумента. Проектът предвижда изнасянето му от двора на казармата и вписването му в градската среда.

И двата варианта – модернистичен и романтичен,

както ги определи арх.Борисов, предлагат естетически решения, които имат своето съвременно приложение.
Тази инициатива тръгна от 2016 г., когато видяхме в какво лошо състояние се намира паметника и зелената площ около него. Решихме да предприемем действия и в момента съм изключително доволна, че вече имаме проект и работим в правилната посока. Нашият град заслужава да има този паметник и той да бъде достъпен за всички” – каза по време на срещата кметът Пенка Пенкова.

Общо 46 дървета ще бъдат запазени и ще украсяват парковото пространство към паметника на площ от 2,3 декара.

Интериорът ще бъде допълнен с цветни градини, беседки, пейки, осветителни тела и др.

По време на срещата се изказаха мнения и се направиха нови предложения, допълващи двата варианта. Проектантите се съгласиха с направените препоръки и ще направят окончателен вариант на идейния проект.

генерал агрохимикали