Общински съвет (ОбС) – Мездра заседава присъствено за последен път през мандат 2019-2023 г.

По съвместна инициатива на Община Мездра и на местния парламент в началото на сесията кметът Иван Аспарухов и председателят на ОбС Яна Нинова връчиха възпоменателни плакети на всички 21 общински съветници за принос в развитието на Община Мездра през настоящия мандат.

Нинова и Аспарухов благодариха на съветниците за ползотворната работа през изтеклите четири години и пожелаха успех на онези от тях, които са се кандидатирали на предстоящите избори.

ОбС избра инж. Николинка Кътовска, заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ в Община Мездра, за вр. и. д. „Кмет на община Мездра“, считано от 27 октомври 2023 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината.

За вр. и. д. „Кмет на кметство“, считано от същата дата до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства, бяха избрани:

• на Кметство Боденец – Анета Начева,
• на Кметство Брусен – Стефка Йорданова,
• на Кметство Върбешница и Кметство Горна Кремена – Анюта Маньовска,
• на Кметство Долна Кремена – Веселка Йорданова,
• на Кметство Дърманци – Ива Панчева,
• на Кметство Елисейна – Румен Илков,
• на Кметство Зверино – Василка Митова,
• на Кметство Игнатица – Гина Здравкова,
• на Кметство Крапец – Албена Тодорова,
• на Кметство Крета – Ваня Петрова,
• на Кметство Лик и Кметство Ослен Криводол – Дафина Кръстева,
• на Кметство Лютидол – Николинка Георгиева,
• на Кметство Моравица – Мариета Петкова,
• на Кметство Оселна – Таня Иванова,
• на Кметство Очиндол – Светла Димитрова,
• на Кметство Руска Бела – Анита Митова,
• на Кметство Ребърково – Иван Коцев,
• на Кметство Типченица – Рени Русалийска
• на Кметство Царевец – Силвия Йотова.

Местният парламент утвърди изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2023/2024 г. в ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица. За целта учебното заведение ще бъде дофинансирано от общинския бюджет с малко над 65 000 лв.

ОбС прие Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2024-2026 г. и даде съгласие Кметът на общината да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за дофинансиране финансовото задължение на Община Мездра по договора за изпълнение на проект: „Изграждане на клетки 2.2 и 3.1 от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“ – изграждане на клетка 2.2 (Етап 1)“.

Съветниците дадоха съгласие, считано от 01.10.2023 г., да бъдат създадени като делегирани от държавата дейности две нови социални услуги – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.

Местният парламент утвърди посочените в Доклада на създадената временна комисия 15 кандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Мездра и предложи на Общото събрание на Окръжен съд – Враца да избере посочените кандидати за съдебни заседатели.

Във връзка с жалба от жители на с. Долна Кремена срещу преминаването на тежкотоварни камиони през селото, ОбС възложи на Председателя на ОбС в срок до 3 дни да изпрати писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Областно пътно управление – Враца, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Областния управител на област Враца, в което да изрази категорично несъгласие с определените от АПИ обходни маршрути за МПС над 3,5 т. във връзка с въведената временна организация на движението поради строителството на скоростния път Мездра – Ботевград, според които обходният маршрут за пътуващите в посока Монтана тежкотоварни камиони е по АМ „Хемус“, път III-103 Златна Панега – Батулци – Роман – Долна Бешовица – Горна Бешовица – Кален – Горна Кремена – Долна Кремена – Мездра, път I-1 Мездра – Монтана.

А така също да уведоми горепосочените инстанции, че при бездействие от тяхна страна относно спирането на тежкотоварния трафик в участъка Златна Панега – Роман – Мездра и пренасочването му по маршрут: Ябланица – Луковит – Червен бряг – Кнежа – Бяла Слатина – Борован, в 10-дневен срок “ще преминем към ефективни действия за изразяване на гражданската ни позиция”.