На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) вчера, 19 януари, се състоя обществено обсъждане по повод проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

В срещата участваха председателят на Общински съвет Козлодуй Николинка Тодорова, зам.-кметът на община Козлодуй Ивалина Банова, секретарят на Общината Лиляна Рашкова, представители на общинска администрация, на ОП „Комунална дейност”, медии и граждани.

Измененията и допълненията на Наредбата са породени от настъпилите промени в Закона за местните данъци и такси; необходимостта от привеждането й в съответствие с нормативните актове от по-висока степен; изменение на действащите размери на местните такси и цени на услугите, налагащи се поради икономическата ситуация в цялата страна.

В хода на проведената обществена консултация стана ясно, че се предвижда увеличение на таксите за административни и технически услуги, таксите за гробни места в гробищните паркове. Община Козлодуй има намерение да инвестира средства в създаване на Географско информационни системи (ГИС) за управление на гробищните паркове. Всичко това ще помогне да се въведе организация във всички гробищни паркове. Община Козлодуй възнамерява да се инвестира и в хранилище за урнополагане, тъй като все повече граждани отправят запитване за подобна възможност.

Желаещите могат да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй на интернет страницата на общината на адрес: www.kozloduy.bg