На 6 януари 1848 година е роден великият български поет и революционер Христо Ботев. Честваме 175-та годишнината от рождението на нашия национален герой.

Община Козлодуй обявява Общински литературен конкурс за есе „Защо го понесохме в душите и сърцата си?”. Темата на есето е цитат от есето на Илия Бешков, написано през 1939 г.

Конкурсът е посветен на 175 години от рождението на Христо Ботев и има за цел насърчаване на деца, младежи и възрастни творци с изявен интерес към литературата и творческото писане.

Общински литературен конкурс на тема „Защо го понесохме в душите и сърцата си?” е за написване на есе. Право на участие имат деца и младежи от 14 до 19 годишна възраст и лица над 19 годишна възраст. Конкурсните текстове трябва да са с максимален обем 2 печатни страници, формат А4, на български език, размер на буквите 12 пункта.

Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Основното изискване е текстът да бъде авторски. Ще се толерират кандидати с високо ниво на езикова култура и ще се поощрява оригиналността на представените идеи.

Срок за изпращане на творбите – 20 февруари 2023 г. Произведенията да се изпращат на адреса на Община Козлодуй (гр. Козлодуй, 3320, ул. „Христо Ботев” № 13) или по електронна поща dhd.obshtina.kozloduy@gmail.com.

Не забравяйте да приложите към текстовете: двете имена на участника; година на раждане; адрес, имейл и телефонен номер; име на учебното заведение, ако участникът е между 14 и 19 годишен.

Конкурсът се провежда за шеста поредна година, като в него взимат участие творци от всички краища на България.