Община Враца раздаде безплатни учебни пособия и материали на 365 деца и ученици, включени в проект по национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация”.

Пакетите съдържат всички учебни пособия и материали, необходими за подпомагане на образователния процес – раница, несесер, химикал, молив, цветни моливи, тетрадки, водни бои, четки за рисуване, скицник, ножичка, папка, кутия за храна и бутилка.

Комплектите с учебни пособия и материали получиха деца в задължително предучилищно образование и ученици от I до VII клас.

Дейностите се осъществяват в Основно училище „Св.св. Кирил и Методий”, Средно училище „Отец Паисий” и Детска градина „Радост”.