Местната администрация подаде за одобрение проектно предложение „Патронажна грижа +“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, който ще обхване близо 230 лица от уязвими групи.

В рамките на предложението е предвидено включването на:

  • Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • лица от рисковите групи за заразяване с COVID – 19;
  • хора, поставени под карантина;

В рамките на проекта на потребителите ще им бъдат осигурени почасови здравно-социални услуги в домовете им:

  • Пазаруване – доставка на храна, хранителни продукти и медикаменти;
  • Заплащане на битови сметки и административни услуги;
  • Придружаване до медицинско лице или институция;
  • „Здравна помощ – поставяне на инжекции, измерване на кръвна захар и кръвно налягане и производни дейности, които могат да се реализират извън специализирано болнично заведение;
  • Психологическа подкрепа и консултиране;

Общата стойност на подадено предложение е в размер на 482 952 лв.

За последната година, Община Враца осигурява патронажна грижа и предоставя здравно-социални услуги на над 700 потребителя, в рамките на проектите „Патронажна грижа“ – Компонент 3 и Компонент 4.