Община Враца обяви конкурс за длъжността експерт „ВиК, магистрален водопровод и пречиствателна станция“ в звено „Интегриран проект за воден цикъл“.

Основните дейности, които трябва да изпълнява експертът са контрол и координация на цялостната реализация на проекта за воден цикъл на Враца, както и да предостави необходимата експертиза по всички технически въпроси, свързани с изпълняваните строително-монтажни дейности по проекта.

Възнаграждението е до 1 300 лв., а крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е до 17:00 часа, на 18 септември, в Центъра за административно обслужване на гражданите.

Повече информация за условията за кандидатстване, може да откриете тук: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html