Сметката е открита в Банка ДСК ЕАД:
IBAN:BG03STSA93008400046000
BIC:STSABGSF
Код за вид плащане: 445100 („Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната“)
Код за вид плащане: 445200 („Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина“).