В Световния ден на думата „Благодаря“ Община Оряхово организира среща с директори на образователни и културни институции в града. Обсъдиха се предстоящите мероприятия от  Културния календар за 2023  година. Срещата премина ползотворно и конструктивно.