28 жени и мъже са назначени на работа по проект “Патронажна грижа +”, съобщават от Община Монтана.

Те ще бъдат разпределени като помощен персонал в 17-те социални услуги, които предоставя общината. Ще работят на 8 часов работен ден за срок от 12 месеца. Така ще бъде осигурена допълнителна подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и за адаптиране на социалните услуги за превенция на COVID-19.

Услугите, които ще получават потребителите са покупки на хранителни продукти и лекарства, изплащане на задълженията към доставчиците на битови услуги, съдействие при осъществяване на административни услуги. Ще бъдат извършвани и услуги в домашна среда – почистване, медицинска грижа, психологична подкрепа и въвеждане на контрол върху превантивните мерки срещу COVID-19.

В някои от социалните услуги, където е приложимо, ще бъде въведена дистанционна форма на работа и осигурена допълнителна техника – лаптопи и таблети. Планирани са ремонти за преграждания на помещенията за изолация на потребители при проява на симптоми на коронавирус и случай на заразяване.