Във връзка с извършването на основен ремонт на ул. „Васил Априлов“ в гр. Мездра Община Мездра призовава водачите на пътни превозни средства (ППС) да освободят уличното платно от паркираните върху него ППС, за да не пречат на строително-монтажните работи (СМР).

Улица „Васил Априлов“ е включена за ремонт в Инвестиционната програма на Община Мездра за тази година по настояване на живеещите в квартала. Изготвен е технически проект и е определен изпълнител на обекта, който в момента не може да извърши предвидените СМР поради паркираните върху пътното платно автомобили.

Община Мездра благодари предварително на шофьорите за проявеното разбиране!