В изпълнение на дейностите по Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра”, финансиран със средства по АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0046-C01/ 11.02.2022 г. от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Община Мездра обявява кампания за събиране на „кафяви“ отпадъци за компостиране.

Проектът има за цел да подобри и разшири образованието за деца в училищата в община Мездра по отношение на различни практики, свързани с компостиране на органични отпадъци, както и практики за превенция на биоразградими отпадъци.

• Какво са кафяви отпадъци?
Кафявите отпадъци са едни от двата вида материали, нужни за процеса на компостиране или за процеса на разграждане на биоразградими битови отпадъци, с цел произвеждане на естествен хумус. Те включват сухи и богати на въглерод отпадъци, като пръчки, суха трева и слама, сухи листа, вейки от колони, хартия и картон.

• Как може да участвате?
Отговорете на поста за кампанията на страницата на проекта: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092843021384 или ни изпратете съобщение на същата страница със снимка как събирате, разделяте или приготвяте „кафяви“ отпадъци за компостиране сами, с вашето семейство или с приятели по интересен, креативен или вдъхновяващ начин. Най-добрите или интересни снимки ще бъдат отличени! Ще има и награди.

• Продължителност:
Кампанията е с продължителност една седмица. Можете да изпращате Вашите снимки до 20 юли 2023 г. Победителите ще бъдат отличени на 21 юли 2023 г. в рамките на събитията от Училищния ден на компоста.