Община Козлодуй Ви уведомява, че

на 11 и 12 май се извърши третиране срещу кърлежи и други насекоми на всички обществено полезни тревни площи и зелени зони в Козлодуй и в населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара), в това число: детските градини и училища, Ботев парк и Зоната за отдих и спорт – Дигата.

На местата, които са обработени, са поставени информационни бележки.