При благоприятни метеорологични условия на 11 май (сряда) отново ще се извърши третиране срещу кърлежи и други насекоми на всички обществено полезни тревни площи и зелени зони в Козлодуй

и в населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара), в това число: детските градини и училища, детските паркове, Ботев парк, Зоната за отдих и спорт – Дигата, и други.