С Решение на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива от февруари Община Козлодуй беше приета за пълноправен член на тази динамично развиваща се организация.

Съюзът за стопанска инициатива е национално представителна организация на работодателите от 1993 год. и според последни данни на Националния осигурителен институт представлява над 10 500 предприятия с над 120 000 заети в тях, 66 браншови и 103 общински организации на територията на цялата страна.

Тя е автентичен представител на микро, малкия и среден бизнес и на занаятите в България и представлява членовете си пред органи, организации и институции на местно, национално и международно равнище.

Мисията й е да работи за икономическия и социален растеж на страната, създаването на нови предприятия и работни места и насърчаването на предприемаческия дух.