Община Козлодуй сключи договор за съвместна дейност № РД04-2/18.02.2022 г. за извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж, с. Хърлец”, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика.

Дейностите, които ще се реализират, са по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария”.

Общата стойност на проекта е в размер на 55 000 лв., с включен ДДС, от които 49 500 лв. финансиране от ФСЗ и 5 500 лв. съфинансиране от Общината.

Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е до 30.11.2022 г.