Чисто нов училищен автобус получи община Козлодуй.

Той е предоставен от Министерството на образованието и науката. Автобусът е предназначен за осигуряване на безплатен превоз на ученици от община Мизия, учащи в град Козлодуй.

Училищният автобус е с марка „Акиа“, модел „L9“, разполага с 35+1 места и е доставен въз основа на рамков договор от 2020 година.

По този начин Министерството на образованието и науката подпомага общините в задължението им да осигуряват безплатен превоз на децата и учениците.

Новата придобивка ще облекчи значително организацията на дейността на Общината, свързана с осигуряване на надежден и сигурен транспорт за пътуващите ученици до учебните заведения на територията на гр. Козлодуй.