Вчера, 14.10.2021 г., Община Козлодуй взе участие във втората по ред регулярна онлайн конференция, свързана с темата за социално-икономическите последици от извеждането от експлоатация на ядрени мощности.

Представителите на всяка държава членка имаха възможността да споделят за проблеми в съответната страна, които се обсъждат по отношение на ядреното управление и рефлектирането им върху населението.

Представител на нашата страна, която е част от държавите членки беше г-н Георги Кирков, заместник-кмет на община Козлодуй.

Припомняме, че Групата на европейските общини с ядрени централи е организация с нестопанска цел, в която членуват асоциации от общини и общини с изградени ядрени съоръжения на териториите им.

Основната цел на организацията е насърчаване участието на местното управление при вземане на решения, свързани с ядрената сфера. В GMF-Европа членуват 13 европейски държави.