Вече е изцяло достъпен новият официален интернет сайт на Община Козлодуй. Новият портал е изграден и се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ). Общинска администрация отговаря за съдържанието на федерирания портал. Платформата представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон. Шаблоните позволяват персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител.

Едно от предимствата на федерирания портал е уеднаквяване на уебсайтовете на администрациите, за да бъдат по-достъпни, и по-лесно да се работи с тях от страна на крайния потребител. Също така ще се спазват правилата за институционална идентичност.

До този момент към портала на ДАЕУ са присъединени над 60 общини, както и институции, като областни администрации, агенции, дирекции и др.

За да започне да функционира сайтът нормално и да има достъп до качената информация, ще е необходимо известно време, затова Община Козлодуй се извинява на всички за причиненото неудобство.