В началото на месец октомври ще бъде достъпен нов официален интернет сайт на Община Козлодуй. Старият уебсайт ще бъде достъпен до края на календарната 2021 година.

Община Козлодуй ще премине към нов портал, който е изграден и се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ). Общинска администрация ще отговаря за съдържанието на федерирания портал.

Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон. Шаблоните позволяват персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител.

Едно от предимствата на федерираният портал е уеднаквяване на уебсайтовете на администрациите, за да бъдат по-достъпни, и по-лесно да се работи с тях от страна на крайния потребител. Също така ще се спазват правилата за институционална идентичност.

До този момент към портала на ДАЕУ са присъединени около 15 общини, както и няколко институции, като: областни администрации, агенции, дирекции и др.