Във връзка с изпълнение на дейностите по проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“ на 25.04.2023 г., Община Козлодуй участва във втора онлайн работна среща с исландския партньор О.М.A.H.I.

Срещата бе организирана от чуждестранния партньор. От страна на Исландия участваха г-жа Хода Табет, директор на Фондацията, която представи практики на О.М.A.H.I, свързани с интегрирането на бежанците в Исландия и водещ исландски образователен специалист – Бърта Харксен, която представи своя богат опит и сподели добри практики от Исландия за осигуряване на достъп до качествено образование в ранна детска възраст.

От българска страна в срещата участваха представители на партньорите по проекта „Социален диалог – 2001“, гр. Габрово и Община Мизия, експерти от общинска администрация Козлодуй, които работят в областта на образованието, здравеопазването и интеграцията и директори на детски градини на територията на общината.

В хода на разговора се отбелязаха сходни за двете страни практики при обучението и възпитанието на децата.

Г-жа Бърта Харксен сподели, че голям интерес за децата с които работи в Исландия, са приказките „Дядо вади ряпа“ и „Червената шапчица“. Представи подходи, с които чрез музика и игри децата придобиват знания в различни области на живота.

Сподели своите добри впечатления от България, като подчерта, че образователните системи в двете държави значително се различават. Срещата протече ползотворно и за двете страни.

Проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем” е финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст” на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.