В инициативата се включиха служители на общинска администрация, ОП „Комунална дейност”, ОП „Стопанска дейност и реклама”, доброволци от АЕЦ „Козлодуй”, ДП РАО, населените места (с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара), детски градини, граждани.

Кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, се включи aктивно в акцията по почистване на територията на града.

Участниците в инициативата отстраниха храсти, листа, отпадъци, бяха окастрени дървета. Бяха почистени градски площи, от входа на гр. Козлодуй до ресторант Бриза, зоната за отдих и спорт – Дигата, района на Спортната зала, района на Ботев парк, цялата територия около ПГЯЕ „Игор Курчатов”.

АЕЦ „Козлодуй” и ДП РАО се включиха, както всяка година. Освен човешки ресурс сигуриха техника, ръкавици, чували и вода.

Благодарим на всички взели участие в „Да изчистим община Козлодуй заедно”!