За трета поредна година Община Козлодуй ще предостави безплатно 100 бр. компостери на граждани от общината, чийто имот е с дворна част и зелени площи.

Съоръженията ще бъдат раздадени на първите заявили желание, като за целта всеки желаещ трябва да подаде заявление от общ характер на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване на адрес: ул. „Христо Ботев” № 13 или на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com.

Задължително посочете име, адрес, телефон за връзка и желание да получите безплатно 1 бр. компостер. Първите 100 подали заявление имат реален шанс да получат компостер.

Граждани, които миналата година са получили такъв, сега няма да имат подобна възможност. Целта е повече домакинства да имат възможност да опитат домашно компостиране.

Акцията е част от кампанията „Нулев отпадък” и се финансира от екологичен календар 2021 г.

За един двор се допуска разполагането на не повече от 1 бр. компостер от кампанията „Нулев отпадък” 2021. Следователно от един адрес е допустимо подаването на заявление само от един жител.

Всеки компостер ще бъде придружен с инструкция за използване и предаден срещу подписан приемо-предавателен протокол.

Един компостер е с вместимост 360 литра и е изработен от пластмаса.

Почти две-трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (растителни обелки, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, трева, шума, цветя и др.).

Домашното компостиране е един изпитан метод за оползотворяване на биоразградимите отпадъци с получаването на компост, подходящ за обогатяване на градинската почва. Това, от своя страна, е много добра алтернатива на изхвърлянето на тези отпадъци в общия поток от битови отпадъци.

Тъй като домашното компостиране е процес, който изисква време и желание и има своите тънкости, имате право 6 месеца след получаването му да го върнете на Oбщината, за да бъде пренасочен към друг желаещ да пробва.

Община Козлодуй също има право да провери дали съоръжението се използва по предназначение и да го пренасочи към друг адрес.

През 2019 г. и 2020 г. Община Козлодуй е раздала на жителите от общината 140 бр. компостери за домашно компостиране.

Ако искате да водите по-екологосъобразен начин на живот, с намалено генериране на отпадъци, а в същото време да си произвеждате и нещо полезно за градината като компост, заявете своето желание до 18.06.2021 г.