Правителството обяви част от имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли в собственост на община Козлодуй.

Имотът се намира в град Козлодуй и представлява сграда за обществено хранене, на един етаж, със застроена площ 529 кв. м.

Теренът ще се използва за изграждане на общинска кухня за приготвяне на храна за нуждите на услугата „Домашен социален патронаж”, пациентите и персонала в Много профилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” и осигуряване на столово хранене за учениците от Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – гр. Козлодуй.

Досега имотът е стопанисван от Министерството на образованието и науката, но е с отпаднала за него необходимост.