На 4 май, от 16:00 до 18:00 часа, на площад „Христо Ботев”, ще се проведе шестото издание на Общинска Панорама на образованието Козлодуй 2023, за прием след VII клас.

По време на форума ще бъдат представени учебните заведения, броят на паралелките и профилите, в които ще имат възможност да се обучават учениците от община Козлодуй през учебната 2023/2024 г.

В осигурени за целта шатри представители от всяко училище, осъществяващо прием след VII клас, ще могат да го рекламират чрез информационни материали – брошури, флаери и др., изделия от практическо обучение, действащи макети, демонстрации, както и новостите в професионалното образование.

В инициативата участие ще вземат представители от Общински детски и младежки парламент, консултанти от Център за кариерно ориентиране към ЦПЛР „Център за работа с деца”, гр. Враца, Регионално управление на образованието – Враца и работодатели в лицето на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.