Преди дни се проведоха обучителни срещи с над 100 ученици в Козлодуй със съдействието на БУЛЕКОПАК АД.

Участващи бяха деца от 1 до 4 клас от СУ „Христо Ботев“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“ от гр. Козлодуй.

В свободна форма и игри се проведе обучението, а основните теми бяха свързани с това как да разделяме отпадъците си, използвайки жълтите и зелени контейнери разположени на територията на общината и защо е необходимо да го правим.

В продължение на инициативата Община Козлодуй ще организира подобни обучения и в населените места, а до началото на следващата учебна година ще осигури контейнери за всяко училище за хартия и пластмаса.