Пенсионерските клубове, съвместно с Община Козлодуй, зарадваха с домашно приготвени ястия и сладкиши потребителите на три социални услуги, функциониращи на територията на общината. В навечерието на Нова година, членовете на пенсионерските клубове „Турлашка махала”, гр. Козлодуй, „Здравец”, гр. Козлодуй, клуб на пенсионера към „АЕЦ Козлодуй”, „Мъдри сърца”, с. Хърлец, „Здраве”, с. Хърлец и „Златна есен”, с. Бутан, подготвиха с грижа и старание многобройни ястия, с които да зарадват мъжете и жените, настанени в социалните заведения.

Кампанията в подкрепа на хората с увреждания се организира от общинска администрация, като служители от дирекция „Хуманитарни дейности” съдействат за транспортирането и поднасянето на домашно приготвените ястия до трите социални услуги.

Ястията бяха изпратени с наричания за здраве от страна на пенсионерските клубове, а потребителите в социалните услуги ги посрещнаха с думи на благодарност и признателност.

Домашно приготвената храна ще украси празничната трапеза в новогодишната нощ на потребителите на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания в с. Хърлец и с. Гложене, Защитени жилища за лица с психични увреждания и лица с умствена изостаналост, с. Гложене, и Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Бутан.