Със съдействието на Община Козлодуй и Гората.бг бяха осигурени над 200 млади дръвчета – явор шестил. В инициативата по засаждането в Ботев парк се включиха пенсионерските клубове от град Козлодуй: „Здравец”, „Осемте улици и приятели” и „Турлашка махала”.

Мястото на засаждане и броят на дръвчетата не бяха избрани случайно: 205 души е наброявала четата на великия български поет и революционер Христо Ботев.

Новозасадените дървесни видове в Ботев парк ще допринесат за подобряване на околната среда. Това е важна мярка за борба с климатичните промени.

Идеята за инициативата за засаждане на дръвчетата се роди преди половин година по време на среща на кмета Маринела Николова с представители на пенсионерски клуб „Здравец”.