От 1 октомври 2022 г., обслужваща банка на Община Козлодуй е „УниКредит Булбанк” АД.

Сметката за разпределяеми приходи за местен бюджет е:
IBAN BG 53 UNCR 7000 8425 0650 66
BIG UNCR BGSF

По посочената сметка граждани и фирми могат да плащат своите данъци, такси и услуги.