Днес, 24 септември, Община Козлодуй стартира три нови строителни проекта.

На откриването и на трите площадки присъстваха кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, и зам.-кметът, г-н Николай Николов.

В  с. Гложене, бе поставено начало на възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов – 1899”.

Проектът се финансира с целеви средства от правителството в размер на 1 192 800 лв. с ДДС. Присъства и кметът на село Гложене – г-н Петко Петков.

В  с. Хърлец, стартира „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”.

Проектът касае реконструкция на водопроводната мрежа в с. Хърлец с обща дължина 26 098 метра и е на стойност 5 100 078 лв. без ДДС. От подобрението ще се възползват над 70% от жителите на селото. Средствата са осигурени от Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 240 дни. На откриването присъства и кметът на село Хърлец – г-н Огнемир Симов.

Днес бе положено и началото на изграждането на паркинг в ж.к. 3 – Юг, в изпълнение на проект „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в ж.к. 3 – Юг, до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 90 дни. Финансирането на проекта е осигурено от бюджетни средства на Община Козлодуй и е в размер на 193 080 лв. с ДДС.

Отец Пламен отслужи и в трите населени места тържествен водосвет за здраве и ползотворна дейност. Кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, пожела на изпълнителите успешна и спорна работа.