Община Козлодуй предоставя следната информация, касаеща пътуващите ученици:

От 15.09.2020 г. до 30.09.2020 г. маршрутното разписание на автобусната линия от с. Крива Бара до гр. Козлодуй и обратно няма да се променя.

Маршрутното разписание се запазва по населените места, както следва:

Автобусна линия: с. Крива Бара – гр. Козлодуй
– с. Крива Бара – 6:30 ч.;
– с. Бутан – 6:35ч.;
– с. Гложене – 6:40 ч.;
– с. Хърлец – 6:45 ч.;
– Автогара, гр. Козлодуй – 7:15 ч.

Автобусна линия: гр. Козлодуй – с. Крива Бара
– Автогара, гр. Козлодуй – 14:00 ч.

Автобусна линия: гр. Козлодуй – с. Крива Бара
– Автогара, гр. Козлодуй – 17:00 ч.

При промяна на маршрутното разписание след 30.09.2020 г. пътуващите ученици ще бъдат своевременно информирани чрез директорите на училищата.

 Разписанието на градската автобусната линия не се променя.

Считано от 16.09.2020 г., със Заповед № 576/11.09.2020 г. на кмета на общината, е осигурен транспорт до училищата в града за ученици, живеещи в кв. „Янтра”, гр. Козлодуй и други отдалечени райони, които са извън градската транспортна схема. Извозването на учениците се осъществява по маршрутно разписание, утвърдено от кмета на общината и при спазване на противоепидемичните мерки.