Община Козлодуй продължава работата си по подобряване на инфраструктурата в града.

В периода 19 – 21 октомври 2020 г. беше положена асфалтова настилка на новоизградения паркинг в ж.к. 3 – юг в изпълнение на проект „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в ж.к. 3 – юг, до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”.

Паркингът е с размери 3314 кв. м, на който са изградени около 80 броя паркоместа за леки автомобили, 4 от които за инвалиди.

Предстои монтиране на стълбове с осветителни тела, озеленяване на зелените площи, както и полагане на маркировка на ремонтирания обект.

Финансирането на проекта е осигурено от бюджетни средства на Община Козлодуй и е в размер на 193 080 лв. с ДДС.

Изпълнители на инженеринга са ДЗЗД „ИИ КОЗЛОДУЙ 2019”.