На 07.03.2019 г. в сградата на Община Козлодуй се проведе информационна среща за Програмата „Заедно в час”. Срещата се организира от Фондация, „Заедно в час” със съдействието на Общината. Интерес към програмата проявиха директори на учебни заведения на територията на община Козлодуй, граждани и представители на неформални организации и учители, работещи по „Заедно в час”. Калин Баев, в качеството си на Координатор на „Заедно в час”, представи основните цели, мисия и визия на програмата. Запозна гостите с условията на кандидатстване, принципите на работа и значението й за промяната в системата на образованието. Учителите от СУ „Христо Ботев”, Николай Вълковски, Румен Божилов и Иван Драгомиров, работещи по програмата, разказаха от първо лице своите впечатления, предизвикателства и трудности в работата. Те споделиха, че основното, което ги мотивира да работят с децата, е неизчерпаемият интерес на учениците към познанието. Отчитат, че за тях, като учители, всеки ден е различен и изпълнен с емоции. Г-жа Николинка Тодорова, директор на СУ „Христо Ботев”, сподели: „Учителите от „Заедно в час” внасят нов полъх в образованието. Те се отличават със своя ентусиазъм, иновативно мислене и креативност в подходите на преподаване”.