При избора на превозвач Община Чипровци включва в една процедура освен линията Чипровци-София и линиите  – Мартиново – Монтана; Чипровци – Превала.

За да бъдат обезпечени всички транспортни линии,  се налага те да се изпълняват пакетно от един превозвач.

До това решение се стига след като вече  два пъти са обявявани процедури за избор на превозвач до Монтана, но никой не се е явил. Договорите за превози на пътници по линиите от Чипровци за Монтана изтичат, а до момента няма кандидати да ги изпълняват.

Превозвачът, който спечели линията Чипровци-София ще трябва да  изпълнява и другите линии за превоз на пътници до Монтана, за да не останат жителите на Община Чипровци без транспорт.

В процедурата за избор на превозвачи могат да участват всички фирми, отговарящи на тръжната документация. В конкурсните документи водещи критериите за избор на изпълнител ще са : най-ниска цена на билет и най-нови автобуси.