Преди началото на новата учебна година, община Белоградчик получи от Министерството на образованието и науката нов училищен автобус, който ще се ползва от общинските училища.

В учебните заведения, освен от Белоградчик, учат деца от селата Боровица, Горни Лом, Долни Лом, Гара Орешец, Дъбравка, Ошане, Салаш, Средогрив, Раяновци, Репляна, Търговище,  Чупрене и др.

Осигурения нов училищен автобус е с 16+1 места и е оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици.