Врачанският митрополит Григорий с обращънеие към всички директори, учители, родители и ученици, по повод началото на новата учебна година.

„УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ЧЕДА НА БОГОХРАНИМАТА НИ ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ,

С искрена радост ви поздравяваме със започването на Новата учебна година!

Този ден винаги остава дълбока диря в съзнанието на всеки, който поема по пътя на знанието и науката. Той е особено знаменателен и вълнуващ за най-малките, които за първи път прекрачват прага на храма на българската духовност – училището. Те с трепет очакват да бъдат поети от своите преподаватели и под тяхното вещо ръководство да се потопят в дебрите на различни науки, да научат повече за своя род, Родина и история, но и да изградят незабравими приятелства със своите съученици.

Училището не само обучава, но и възпитава! Затова, скъпи учители, вашата роля е изключително важна, отговорна и благородна. Вие сте призвани не само да преподадете вашите знания, умения и опит на подрастващите, но и да създадете позитивна творческа среда за учениците, да развиете способностите и потенциала им, и да ги изградите, като достойни и светли личности.

Църквата винаги е смятала просвещението за своя главна задача, а учителството за висш дар, призвание и отговорност. Когато говори за възпитанието на децата, вселенският светител и учител на Църквата свети Йоан Златоуст обрисува учителския труд със следните слова: „Учителският труд, изкуството да образоваш душата, е най-важното от всичко. Няма друг труд, който би се сравнил с него. Поверен ни е важен залог – децата. И ние трябва да образоваме преди всичко техните души”.

Нека българското училище и вие – драги учители, бъдете пример в това! Усърдно обучавайте поверените ви ученици и се грижете да придобиват задълбочени и трайни знания в преподаваните от вас предмети. Обърнете внимание на тяхното духовно израстване и развитие, като ги възпитавате в дух на разбирателство, съпричастност, търпимост и любов.

Преподаваме Божието благословение и благодатна помощ на всички учащи и учащи се! Благопожелаваме Духът на Премъдростта да ви укрепява в бодрост и здраве, и вдъхновява в придобиването на добрите и полезни знания и науки!

На добър час!

С обич в Христа,

† Врачански митрополит Григорий“