Вчера експерти от Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” проведоха две занимания с ученици от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй.

В тях участваха ученици от 6 и 7 клас с ръководител Петранка Кюланова.

Чрез информационни игри децата се запознаха с европейската екологична мрежа Натура 2000 и защитените зони в община Козлодуй.

Заедно с експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ учениците дискутираха какви ползи, заплахи и възможности предоставят различните защитени местообитания, както и последиците за човека от евентуалното им унищожаване.

Интерактивните игри насочиха вниманието на учениците към различни видове защитени птици и горски животни, които се срещат в зоните близо до тях.

В рамките на същия ден беше проведен и пленер в двора на училището, където децата имаха за задача да нарисуват местообитанието, което най-много ги вдъхновява.

В края на инициативата всички участници получиха тематични подаръци от Дирекцията на парка.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.