Областният управител г-н Стефан Красимиров със своя заповед оспори и върна за ново обсъждане приетите от Общинския съвет – Козлодуй решения № 363, № 364, № 365, № 366, № 367 и № 368 по Протокол № 31 от проведено на 25.11.2021 г. заседание. С върнатото за ново обсъждане Решение № 368 Общинският съвет – Козлодуй е освободил от длъжност временно изпълняващия длъжността управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Козлодуй д-р Момчил Иванов и е избрал за временно изпълняващ тази длъжност д-р Емил Гогошев.

Пълна информация в сайта на Областна администрация, Бързи връзки, раздел „Върнати решения на Общински съвет“.