Огнян Асенов Михайлов встъпи в длъжност като областен управител на област Видин, след решение на Министерски съвет, взето на проведено заседание на 4 август 2022г. Това стана днес на символична церемония в Областна администрация.

„За трети път поемам поста областен управител на област Видин. Основната задача на ръководената от мен администрация е свързана с организирането на честни, прозрачни  и спокойни избори за новия 48-ми парламент на Република България“, заяви Асенов и допълни, че разчита на приемственост от професионално подготвения екип на Областна администрация. Целта ще бъде също купеният вот да се сведе до минимум и да се осигури равнопоставеност на всички участници в изборния процес“. В допълнение областният управител декларира, че ще изпълнява правомощията си по отношение актовете на местната власт, с която е имал добро взаимодействие. Продължава и изпълнението на текущите задачи в Областна администрация – Видин с акцент към хората, отбеляза г-н Асенов. Той благодари на досегашното ръководство на администрацията за добре свършената работа.

От името на екипа на Областна администрация – Видин, заместник областният управител Анелия Влаховска поздрави новия областен управител за встъпването в длъжност и му пожела успех в работата,

Огнян Михайлов е бил областен управител през 2017 г. и 2021 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Управление на обществения ред и сигурност на Република България“ от Академията на МВР. Михайлов е дългогодишен служител на МВР, като преминава през всички нива на професионално развитие до директор на РДВР, ОДП и ОДМВР-Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в София.