В резултат на наблюдаваната през последните дни динамика на времето, свързана с големи температурни амплитуди, обявения от НИМХ жълт код за значителни количества валежи и гръмотевични бури, моля да предприемете следните превантивни мерки, с цел намаляване на риска от възникване на извънредни ситуации, а именно:

1. Да се регулират и поддържат оптимални водни нива на хидротехническите съоръжения, до степен гарантираща безопасната им експлоатация;
2. Да се осигури необходимата проводимост на облекчителните съоръжения (преливници и основни изпускатели) на язовирите;
3. Да се извършва наблюдение на водните нива в речните легла, намиращи се на територията на съответната община.

Особено внимание да се обърне на каскадно разположените язовири.

При възникване на аварийна ситуация, моля незабавно да уведомите: Областна администрация – Враца, ДАМТН, РД ПБЗН – Враца, БДДР – Плевен.